En Inspirerande Syn på Mångfald

Ett TED Talk av Aimee Mullins

Idag skall vi ta del av en inspirerande tanke från Aimee Mullins, en atlet, skådespelare och aktivist som har tolv fantastiska protesben. I hennes TED Talk ”It’s Not Fair Having 12 Pairs of Legs” visar hon oss hur hon omdefinierar kroppens möjligheter och styrkor. Låt oss utforska detta tillsammans!

Mångfald är vår styrka

Vi lever i en värld där vi alla är unika. Våra olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper är vad som gör oss starka. Aimee Mullins är ett lysande exempel på detta. Hon har inte bara övervunnit hinder, utan också omvandlat dem till superkrafter. Hennes tolv par ben ger henne inte bara rörlighet, utan också skönhet och sex extra tum i längd. Hon visar oss att olikheter är något att omfamna, inte att frukta.

Att se på sig själv och andra

Vi har alla våra unika sätt att se på oss själva och andra. För personer inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), daglig verksamhet och med NPF-diagnos (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) kan det vara extra viktigt att förstå detta. Vi kanske inte har tolv par ben, men vi har andra förmågor och styrkor som gör oss speciella.

När vi ser på oss själva bör vi inte bara fokusera på våra begränsningar. Vi är så mycket mer än våra diagnoser eller funktionsvariationer. Vi är människor med drömmar, känslor och potential. Precis som Aimee Mullins har vi superkrafter som vi kan använda för att skapa positiv förändring.

Vår plats i dagens samhälle

Det är lätt att känna sig utanför eller annorlunda. Men vi är alla en del av samhället. Vi har rätt att vara här, att ta plats och att påverka. Oavsett om vi har ett funktionshinder eller inte, har vi en viktig roll att spela. Vi kan vara inspiratörer, vänner, kollegor och medborgare. Vi kan påverka andra och göra världen till en bättre plats.

Så låt oss omfamna våra olikheter och se på oss själva och andra med öppna hjärtan.

– Vi har alla tolv par ben på vårt eget sätt, och det är det som gör oss unika och värdefulla.

Vill du lära dig mera?

Nyfiken?

Välkommen på Studiebesök
Nyfiken på vår kreativitet?

Mer bloggposter med tips från Friskvård!

(It's not fair having 12 pairs of legs med Aimee Mullins)
Individkraft
admin789

En Inspirerande Syn på Mångfald

Stockholm Göteborg Örebro Nacka Solna Järfälla För Handläggare En Inspirerande Syn på Mångfald Ett TED Talk av Aimee Mullins Idag skall vi ta del av

Lär mer »

Våra aktiviteter - för meningsfullhet och utveckling!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *