Individkraft

Meningsfullhet, utveckling och gemenskap

Individens möjlighet att utvecklas

Individkraft startade 2013 med avsikt att erbjuda en utvecklande sysselsättning till personer med funktionsvariationer eller psykisk ohälsa utifrån en helhetssyn på människan

Individkrafts mission är att erbjuda tjänster som främjar självständighet, delaktighet och utveckling för personer med nedsatt psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Vi arbetar för att skapa inkluderande och tillgängliga miljöer där varje individ känner sig värderad och har möjlighet att ta steg mot sina mål. Genom våra tjänster och vårt övriga agerande bidrar vi positivt till samhället där vi verkar.

Nu finns Individkraft i Stockholm, Göteborg och Örebro. I Stockholm arbetar vi med Daglig verksamhet enligt LSS och Sysselsättning enligt SoL. I Göteborg och Örebro arbetar vi med Daglig verksamhet enligt LSS.

(Glasögon på ett målarbord med massor av papper. Foto: Andreas Melin)
Nyfiken på Individkraft?
Kontakta oss
Här har vi vår verksamhet!