Kvalitetsarbete

Systematiskt arbete för att bli bättre

Kvalitet för oss är att:

Öka deltagarnas upplevda livskvalitet genom att bedriva en verksamhet som är stimulerande och utvecklande.

Bidra till en ökad inkludering och egenmakt för marginaliserade grupper i samhället och därigenom värna demokratiska värden.

Deltagarnas önskan är vägledande  för verksamheterna som kännetecknas av respektfullt bemötande.

Ledningssystem

Individkrafts ledningssystem beskriver företagets organisation och hur vi styr alla aktiviteter som sammantaget möter förväntningarna på våra tjänster hos våra deltagare, beställare, vår personal och samhället. Det ska också säkerställa att verksamheterna uppfyller  kraven i de styrdokument som reglerar verksamheten. 

Syftet med Individkrafts ledningssystem är att skapa en tydlig struktur för vårt arbete med planering, genomförande och utveckling av vår verksamhet. 

Ledningssystemet är ett verktyg för oss när vi sätter mål och arbetar för att uppnå dem. Vidare är systemet utformat för att uppfylla kraven enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Nyfiken på Individkraft?
Kontakta oss
Här har vi vår verksamhet!