Värdegrund

Grunden för vårt arbete

Trygghet • Gemenskap • Utveckling

Trygghet och respektfullt bemötande

På Individkraft är trygghet och respekt väldigt viktigt. Vi vill att alla som deltar i våra aktiviteter ska känna sig trygga och välkomna precis som de är. Vi tror att alla människor har lika värde, även om vi är olika. Vi bemöter alla utifrån deras unika förutsättningar och respekterar alla som individer. Hos oss möts vi som människor, med alla våra likheter och olikheter.

Gemenskap och Delaktighet

Gemenskap handlar om att känna att man hör ihop med andra. Hos Individkraft kan du jobba, fika, prata, skratta och vara allvarlig tillsammans med andra. Du kan också vara för dig själv när du vill. Vi tror att vi utvecklas som människor när vi är med andra och kan spegla oss i dem. Därför vill vi skapa starka sociala sammanhang som berikar alla individer. Även de som gillar att vara för sig själva ska känna att det finns en gemenskap när de vill det. Vi skapar inte onödigt avstånd mellan deltagare och personal och uppmuntrar samarbete och delaktighet.

Meningsfullhet och utveckling

Alla har tankar om hur framtiden ska vara. Vi på Individkraft tycker det är viktigt att alla får chansen att utvecklas mot sina mål och drömmar. En bra verksamhet ska vara meningsfull. Vi tror att känslan av meningsfullhet kommer när vi utvecklas i rätt riktning. Därför lyssnar vi på och hjälper varje individ att förtydliga sina mål och visioner. Vi planerar verksamheten tillsammans med individen för att hjälpa dem nå sina mål – det är därför vi finns.

Självbestämmande

Vi på Individkraft tror att människor mår bra av att styra sina egna liv. Därför arbetar vi aktivt med att ge deltagarna inflytande i våra verksamheter och respekterar deras rätt till självbestämmande.
Nyfiken på Individkraft?
Kontakta oss
Här har vi vår verksamhet!