Organisation

Så här styr vi vår verksamhet

Organisation

Individkraft värnar om en organisationskultur som är prestigelös där alla ”rycker in” där det behövs oavsett vilken roll man har i organisationen.

Det dagliga arbetet  i våra enheter leds av en enhetschef. För tillståndspliktiga verksamheter är det enhetschefen som är föreståndare enligt tillståndet. Tillsammans med personal och deltagare utformar och utvecklar de enhetens verksamhet.

Utöver det arbete  som sker på enheterna, arbetar vi organisationsövergripande i frågorna kvalitet, verksamhetsutveckling, HR,  arbetsmiljö, ekonomi, affärsutveckling och marknadsföring. VD ansvarar för den löpande förvaltningen  tillsammans med bolagets ledningsgrupp.

Ledningsgrupp

VD:  Roger Ljungsér
Kvalitets- och utvecklingschef:  Sandra Andersson
HR-chef:  Eva Palmaeus
Enhetschef:  Magnus Lindblom

Styrelse

Mathias Backtoft: Styrelseordförande
Magnus Lindblom: Styrelseledamot, grundare
Nathalie Boulas Nilsson: Styrelseledamot
Roger Ljungsér:  Styrelseledamot, VD

Du kan läsa mer om ägarförhållande, styrelse och ekonomi här: 

Nyfiken på Individkraft?
Kontakta oss
Här har vi vår verksamhet!

En kultur av medkänsla och empati

Allt eftersom personalstyrkan växer  blir arbetet med psykologisk trygghet än viktigare i syfte att bygga en hjälpsam företagskultur.

Framtiden bär på  en ny form av personalomsorg med fokus på att förstärka inkännande värden som medkänsla, empati, icke-dömande men också stabila värden som engagemang och styrka.  En personalkultur vilken direkt stärker och främjar deltagarnas trivsel i verksamheterna, det enda som är betydelsefullt i slutändan.

Individkrafts organisation bygger  på en genuin önskan om att göra skillnad för våra målgrupper och att alla i företaget ska ha nära till varandra utan långa beslutsvägar. Vi som arbetar på Individkraft är eldsjälar med stort engagemang för deltagarna. Att med medkänsla och engagemang skapa möjligheter till inkludering, trygghet och glädje.