Personkretsar och LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Om LSS

LSS är en förkortning av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade vilket är en rättighetslag vars syfte är att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder bra levnadsvillkor. Detta innebär exempelvis att de får stöd i det dagliga livet samt har möjlighet att påverka vilket stöd det får.

LSS är ett komplement till andra lagar och innebär därför inte någon begränsning av andra rättigheter. Konkret innebär detta att lagen ger rätt till tio insatser om stöd och service utöver vad de kan få genom annan lagstiftning. Eftersom lagen antas att vara till fördel för framför andra insatser bör personer vilka ingår i en personkrets bedömas utifrån LSS i första hand.

Nyfiken på Individkraft?
Kontakta oss
Här har vi vår verksamhet!

Daglig verksamhet  på Individkraft

Individkraft erbjuder daglig verksamhet för dig som ingår i personkrets 1. För att beviljas insatsen gäller att du är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte går någon utbildning. Aktiviteterna på en daglig verksamhet kan både innehålla habiliterande inslag såväl som produktionsinriktade exempelvis skapande. Självklart ska insatsen anpassas efter dina behov, förutsättningar och intressen.

Nyfiken?

Välkommen på Studiebesök