Vår historia

Kraften av Vi i Indi-vi-d

Ingen individ utan vi

Individkraft – placerar vi i indi-vi-d. Detta utgör grunden till vår filosofi och var den bärande tanken när  Magnus Lindblom grundade Individkraft 2013. Samspelet mellan individ och gemenskap, självständighet och samarbete ger liv åt den kraft ur vilken vi människor upplever trygghet, delaktighet och glädje. Värden vilka kom att bli kulturbärande i vårt arbete och våra verksamheter.

Individkrafts första verksamhet öppnade 2014 och låg på Folkungagatan i Stockholm. Initialt samarbetade vi med socialpsykiatrin Stockholm/Nacka och erbjöd sysselsättning. 

Verksamheten finns kvar men är nu belägen i Henriksborg. Utifrån både professionella och personliga erfarenheter av NPF blev LSS daglig verksamhet ett naturligt nästa steg i Individkrafts utveckling.

Verksamheten öppnade dörrarna 2017 och idag finns vi i Stockholm, Göteborg och Örebro. Det har gått över 10 år sedan Individkraft öppnade och vi kan stolt säga att kärnvärdena lyser lika starkt då som nu – trygghet, samhörighet och glädje.  

Magnus avslutade sitt uppdrag som VD år 2017 för att i stället gå in och arbeta som föreståndare i verksamheterna – Det är arbetet med deltagarna jag brinner för och vi gör skillnad . Han efterträddes av Roger Ljungsér som fortfarande är Individkrafts VD.   

Nyfiken på Individkraft?
Kontakta oss
Här har vi vår verksamhet!

En berättelse om hur allt startade.

– Det känns som jag är från Jupiter, en besökare på jorden.

Meningen grep tag i mig. Ända in i märgen kunde jag känna hur orden andades ensamhet och utanförskap. I mitt arbete på särskola och inom psykiatrin hade jag hört så mycket, sett så mycket, känt så mycket och ändå var det just denna till synes enkla mening som kastade mig tillbaka till ett utanförskap jag själv hade upplevt.

Orden klädde av mig min mask präglad av normalitetens självbedrägeri. Hur många gånger hade inte jag känt mig som en besökare från en annan planet? Ovälkommen och oönskad. En värld uppbyggd av ingen. Inom mig ekade Hjalmar Söderbergs ord ”själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till varje pris som helst”.

Tiden tycktes ha stannat vid minnen från förr. Plågsamma minnen lika verkliga då som nu. Det stod klart för mig att dåtid, nutid och framtid är en och samma sak. Allt som skett lever nu och löses endast genom försoning, endast genom ett fullt accepterande infinner sig ro.

Sakta tynade min önskan  för det normala bort samtidigt som en längtan efter det äkta började gro, likt ett träd vars rötter i underjorden skiner med sin krona i himlen.

Jag mindes människor som varit där för mig, genuint och empatiskt. Sett mig som en viktig del av världen, sett mig som en viktig del i en större helhet. Därigenom fick jag erfarenhet av att vi alla är viktiga för världen. Och det är alla vårt ansvar att ta hand om varandra och vårda vårt hem, att älska din nästa så som dig själv.

I psykiatrins korridorer mötte jag saknad av gemenskap och mening. Alla dessa samtal med människor som inte längre vågade längta. På särskolor mötte jag personer vilka önskade att få vara fria i det vanliga. Om hoppet dör faller vi ner i avgrunden. Jag ville erbjuda en hjälpande hand.

Värdet i den sociala kontexten, det kreativa skapandet och empatisk medmänsklighet utgjorde grunden till individ-kraft. En kraft hos individen. Min önskan var och är att ingen människa någonsin igen ska känna sig vara från Jupiter.

Magnus Lindblom, grundare av Individkraft

Du får vara från Jupiter tillsammans med oss, komma ifrån utanförskapet men fortfarande vara dig själv. Just det var avsikten när Magnus Lindblom startade Individkraft, att bryta isolering och skapa en inkluderande plats att känna trygghet och glädje för personer med psykisk sjukdom. På Individkraft skulle alla vara betydelsefulla, känna samhörighet och låta passionen vara ledande i sitt skapande. En ledstjärna lika aktuell då som nu.
Logotyp Individkraft 10 år, 2024