Kan spel vara utvecklande och en utbildning?

(Developing Social Skills through Dungeons & Dragons med Jamie Flecknoe)

Kan spel få dig att lära dig att samarbeta och förstå andra bättre? Kan spel vara en chans att utveckla sociala färdigheter, som kommunikation och problemlösning, i en trygg och rolig miljö?Tänk om spelen kan lära oss färdigheter som kan hjälpa oss i verkliga livet?

Kan datorspel vara bra för oss med autism/AST?

(Person med hörlurar, som spelar. AI Genererad bild)

Många personer med autism har svårt att kommunicera med andra och att delta i sociala aktiviteter, men spel och datorspel kan erbjuda en säker och strukturerad miljö för att interagera med andra…