För Handläggare

Daglig Verksamhet LSS och Sysselsättning SoL

Daglig verksamhet och sysselsättning med utveckling i fokus

Våra enheter strävar efter att erbjuda en mångsidig daglig verksamhet som möter våra deltagares behov och intressen. Besök våra specifika sidor för mer information om hur man kan bli en del av vår gemenskap.

Individkraft välkomnar alla som söker daglig verksamhet eller sysselsättning enligt LSS och SoL. Vi värdesätter och uppmuntrar varje individs unika förmågor och skapar en inkluderande miljö där man kan känna sig som hemma, utvecklas och utforska sina intressen. Vårt mål är att skapa en känsla av delaktighet och gemenskap, där alla har möjlighet att bidra och växa.

Nära samarbete och skräddarsydd verksamhet

Individkraft samarbetar nära med våra avtalskommuner för att erbjuda skräddarsydd sysselsättning och daglig verksamhet. Varsamheterna är utformade för att möta behoven hos personer med olika funktionsvariationer, med målet att främja utveckling, kreativitet och social inkludering.

Individkraft strävar efter att erbjuda en daglig verksamhet som möter varje deltagares unika behov och intressen.