Nacka

Daglig verksamhet och Sysselsättning

Bor du i Nacka?

Vår dagliga verksamhet Henriksborg finns för dig och erbjuder verksamhet enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Vi har en kreativ daglig verksamhet med många olika aktiviteter. Vi ger dig det stöd du vill ha och skapar tillsammans en verksamhet som passar dina behov.

Vår sysselsättning  Henriksborg erbjuder sysselsättning enligt SoL (socialtjänstlagen). Här skapas en miljö utifrån individens psykiska och sociala funktionsnedsättningar.

Vi är en kreativ sysselsättning med flera olika aktiviteter. Vår sysselsättning går ut på att uppmuntra till personlig utveckling, samtidigt som vi bygger en stark gemenskap.

Vill du läsa mer om våra verksamheter som finns för dig som bor i Nacka? Nedanför kan du klicka dig vidare till varje verksamhet.

En deltagare spelar piano.

Individkraft Heriksborg LSS

Daglig verksamhet

Besöksadress
Västra Finnbodavägen 2
131 30 Nacka
Telefon
 010-18 51 674
E-post
henriksborg_lss@individkraft.se

Individkraft Heriksborg SoL

Sysselsättning

Besöksadress
Västra Finnbodavägen 2
131 30 Nacka
Telefon
 010-18 51 674
E-post
henriksborg_sol@individkraft.se