Vår Värdegrund

Trygghet och respektfullt bemötande är viktigt för oss

Alla som deltar i Individkrafts verksamheter ska känna sig trygga och alla ska känna sig välkomna precis som man är. Individkraft anser att alla människor har lika värde även om vi är olika. Vi bemöter varje person utifrån deras unika förutsättningar och vi respekterar alltid människors värde som unika individer. Hos oss möts vi som människor, med alla våra likheter och olikheter.

Vi tycker att alla har rätt till delaktighet och sociala sammanhang

Gemenskap är känslan av att höra ihop med andra. Individkraft är en plats för gemenskap. Här har vi möjlighet att jobba, fika, prata, skratta och vara allvarliga tillsammans med andra. Här har vi också möjlighet vara för sig själv när man vill det. Individkraft tror att vi utvecklas som människor i sociala sammanhang där vi kan interagera och spegla oss i andra. Därför ska Individkraft skapa starka sociala sammanhang som berikar individerna.  Även de som gärna är för sig själva ska känna att det finns en gemenskap att tillgå när de så önskar För vårt arbete innebär det att vi inte skapar något onödigt avstånd mellan deltagare och personal.  Det innebär också att vi strävar efter arbetsformer som uppmuntrar till samarbete och delaktighet snarare än isolering.

Meningsfullhet och utveckling

Vi har alla tankar om hur vår framtid ska bli.  Tankar om saker vi vill göra, saker vi vill lära oss och om hur vi vill att våra liv ska se ut. På Individkraft tycker vi det är viktigt att alla får chansen att utvecklas i riktning mot sina visioner och mål. En bra verksamhet ska vara meningsfull. På Individkraft tror vi att känslan av meningsfullhet uppstår när vi utvecklas i önskad riktning. Därför lyssnar vi och hjälper individen att förtydliga sina mål och visioner om sitt liv. Först då kan vi erbjuda en verksamhet som blir verkligt meningsfull. I vårt arbete innebär det att vi tar tillvara individens vilja och att vi planerar verksamheten tillsammans med individen. På så vis kan vi bidra till att individen når sina mål – det är därför Individkraft finns.

Vi tror att människor mår bra av att styra sina liv så långt det går

Vi på Individkraft tror att människor mår bra av att känna att de är styrande i sina egna liv snarare än offer för omständigheter. Individkraft arbetar därför aktivt med deltagarinflytande i våra verksamheter och vi tar vara på och respekterar deltagarens rätt till självbestämmande. I våra verksamheter skapar vi arenor för diskussioner kring egenmakt, där målet är att att individerna ska erövra mer makt i frågor som styr deras liv. Vi ska ge stöd till ett ökat samhällsdeltagande för de som önskar, där delaktighet i arbetsliv och föreningsliv ingår.