Kan spel vara utvecklande och en utbildning?

(Developing Social Skills through Dungeons & Dragons med Jamie Flecknoe)

Kan spel få dig att lära dig att samarbeta och förstå andra bättre? Kan spel vara en chans att utveckla sociala färdigheter, som kommunikation och problemlösning, i en trygg och rolig miljö?Tänk om spelen kan lära oss färdigheter som kan hjälpa oss i verkliga livet?