Tidningspremiär – The Force News

(Flera personer som målar, spelar musik och fåller på med digitalmedia samt fotograferar. AI Genererad bild)

Tanken att ge ut någon form av publikation har funnits länge på Individkraft. Det har pratats och viskats i kulisserna, och möjligheter har vägts mot varandra. Ska vi ha en webbtidning? Ska vi ha ett nyhetsblad?