Kan datorspel vara bra för oss med autism/AST?

(Person med hörlurar, som spelar. AI Genererad bild)

Många personer med autism har svårt att kommunicera med andra och att delta i sociala aktiviteter, men spel och datorspel kan erbjuda en säker och strukturerad miljö för att interagera med andra…