OM OSS

Bakgrund

Individkraft startade 2013 med avsikt att stärka personer med funktionsnedsättningar och bidra till en utvecklande sysselsättning utifrån en helhetssyn på människan. Verksamheten inriktades mot kultur och vikten av stödjande samtal. Bakgrunden till detta var vårt tidigare arbete inom psykiatri samt kommun och som musiker. Individkraft formades utifrån vad vi upplevde saknades inom LSS och socialpsykiatrin baserat på vår erfarenhet från fältet. En ny verksamhet med fokus på kraften inom individen tog form med avsikt att göra skillnad i människors liv när det behövs som mest.

Värdegrund

På Individkraft jobbar vi utifrån målsättningen att öka funktionsnedsattas delaktighet i samhället och större inflytande i sitt eget liv. Vi erbjuder dig trygghet, hög kvalité samt en konstruktiv gemenskap under hela rehabiliterings- och arbetsprocessen. Din individualitet placeras främst och ligger till grund för vår filosofi – att varje människa är unik och fyller en funktion. Utifrån dessa värderingar bygger vi vår daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL

Arbetssätt

Vi arbetar med med ett helhetsperspektiv för att kunna stärka dig  i så många delar av tillvaron som möjligt. Självklart styr även dina egna mål valet och omfattningen av arbetsuppgifterna. Individkraft arbetar med att få dig att känna delaktighet, hanterbarhet och att du har en meningsfull tillvaro. Det hjälper många människor att hantera sin problematik och ta sig ur negativa spiraler. Med genomförandeplanen som grund arbetar vår professionella personal tillsammans med dig och hjälper till i din arbetsprocess och med myndighetskontakter.

För mer information är du välkommen att kontakta oss och du får gärna komma på studiebesök.