Om Individkraft

Individkraft startade 2013 med avsikt att stärka personer med funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa genom att erbjuda en utvecklande sysselsättning utifrån en helhetssyn på människan. 

Individkraft formades utifrån vad vi upplevde saknades inom LSS och socialpsykiatrin baserat på vår erfarenhet. Vår avsikt har alltid varit att göra skillnad i människors liv genom att skapa förutsättningar för utveckling i en trygg och accepterande miljö. 

Nu finns Individkraft i Stockholm och Göteborg. I Stockholm arbetar vi med Daglig verksamhet enligt LSS och Sysselsättning enligt SoL. I Göteborg arbetar vi med Daglig verksamhet enligt LSS. 

Bolaget leds av VD Roger Ljungsér och varje enhet har en föreståndare. Dessutom har vi två områdesansvariga – Madelene Aremo i Stockholm och Sandra Andersson i Göteborg. 

Du kan läsa mer om ägarförhållande, styrelse och ekonomi här: www.allabolag.se/5569481574/ab-individkraft. 

Om Individkraft, Daglig verksamhet (LSS) och sysselsättning (SoL)
Om Individkraft, Daglig verksamhet (LSS) och sysselsättning (SoL)
Om Individkraft, Daglig verksamhet (LSS) och sysselsättning (SoL)