Om Individkraft

Individkraft startade 2013 med avsikt att erbjuda en utvecklande sysselsättning till personer med funktionsvariationer eller psykisk ohälsa utifrån en helhetssyn på människan

Individkrafts mission är att erbjuda tjänster som främjar självständighet, delaktighet och utveckling för personer med nedsatt psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Vi arbetar för att skapa inkluderande och tillgängliga miljöer där varje individ känner sig värderad och har möjlighet att ta steg mot sina mål. Genom våra tjänster och vårt övriga agerande bidrar vi positivt till samhället där vi verkar.

Nu finns Individkraft i Stockholm och Göteborg. I Stockholm arbetar vi med Daglig verksamhet enligt LSS och Sysselsättning enligt SoL. I Göteborg arbetar vi med Daglig verksamhet enligt LSS.

Bolagets ledningsgrupp består av:
Roger Ljungsér, VD
Sandra Andersson, Områdeschef
Magnus Lindblom, Verksamhetschef
Maria Planhammar, Verksamhetschef
Elina Andersson, Verksamhetschef
Tobias Liljeros Lagergren, Verksamhetschef
Madelene Aremo, Verksamhetschef

Du kan läsa mer om ägarförhållande, styrelse och ekonomi här: www.allabolag.se/5569481574/ab-individkraft

Om Individkraft, Daglig verksamhet (LSS) och sysselsättning (SoL)
Om Individkraft, Daglig verksamhet (LSS) och sysselsättning (SoL)
Om Individkraft, Daglig verksamhet (LSS) och sysselsättning (SoL)