OM OSS

På Individkraft jobbar vi utifrån målsättningen att minska klyftan mellan funktionsnedsatta och samhället. Vi erbjuder dig trygghet, hög kvalité samt en konstruktiv gemenskap under hela rehabiliterings- och arbetsprocessen. Din individualitet placeras främst och ligger till grund för vår filosofi – att varje människa är unik och fyller en funktion. Utifrån dessa värderingar bygger vi vår daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL

Vi arbetar med med ett helhetsperspektiv för att kunna stärka dig  i så många delar av tillvaron som möjligt. Självklart styr även dina egna mål valet och omfattningen av arbetsuppgifterna. Individkraft arbetar med att få dig att känna delaktighet, hanterbarhet och att du har en meningsfull tillvaro. Något som hjälper många människor att hantera sin problematik och ta sig ur negativa spiraler. Med genomförandeplanen som grund arbetar vår professionella personal tillsammans med dig och hjälper till i din arbetsprocess och med myndighetskontakter. Kolla in flikarna LSS, SoL och Jobbexpert ovan. För mer information är du välkommen att kontakta oss och gärna komma på studiebesök.