Kostnadsfri Psykoterapi

Att ta sig ur ett missbruk är en lång och mödosam process. Det behövs ofta många olika aktörer till hands vid olika skeenden. Psykoterapi kan vara en hjälp för många som vill förändra sina liv, t.ex. efter avslutad behandling eller vid sidan av 12-stegsprogrammet. Individkraft erbjuder kostnadsfri psykoterapi eller stödsamtal till dig som inte har råd att bekosta det själv.

Psykoterapi

Vårt psykoterapeutiska arbete fokuserar i synnerhet på omedvetna känslor vilka i stor grad påverkar vår medvetna värld och våra val. Med hjälp av olika visualiseringstekniker och exponering är tidigare dolda känslor möjliga att bearbeta.

Stödsamtal

Individkraft erbjuder stödsamtal med 12-stegsprogrammet och självstärkande samtal som utgångspunkt.