Individkraft arbetar i huvudsak med Förstärkt Jobbpeng men också Jobbpeng Grund

Individkraft arbetar med Jobbexpert på uppdrag av Nacka kommun. Vi har lång erfarenhet av att snabbt få ut människor i önskat arbete.
Hos oss får du hjälp och jobb utifrån dina intressen, behov och kompetens. Vi är engagerade och har de resurser och den kunskap som du behöver för att komma vidare och nå dina mål. Men framför allt så gör vi det som behövs tillsammans med dig.

Varför ska du komma till oss?

·     Vi har lång erfarenhet av att hjälpa människor ut i arbete oavsett bakgrund och eventuell problematik.
·      Vi har många arbetsgivarkontakter inom en mängd av områden. Allt från hunddagis, klädaffärer, restaurang till vård- och bilbranschen.
·      Vi har en inspirerande studie- och yrkesvägledare som du får träffa direkt om det är utbildning som behövs för att du skall få jobbet du vill ha.
·      Vi coachar på engelska och har kontakter till enkla jobb där du inte behöver prata perfekt svenska för att kunna börja jobba.