Vi ser kraften inom individen

Individkrafts vision är att skapa en plattform för individuell utveckling till personer med olika funktionsnedsättningar. Vi arbetar med daglig verksamhet enligt LSS samt med socialpsykiatrin och sysselsättning enligt SoL.

Hos oss kan du välja mellan att jobba i våra lokaler med data, hantverk och administration eller praktisera inom den bransch som du önskar hos någon av de arbetsgivare som vi samarbetar med.

Vi som jobbar på Individkraft har stor erfarenhet av människovårdande yrken. För oss är det viktigt att utgöra en konstruktiv skillnad i människors liv. Med erfarenhet och kunskap samt ett empatiskt förhållningssätt hoppas vi att våra brukare en dag ska minnas Individkraft som en stöttepelare vilken uppmärksammade deras behov under en tid då en hjälpande hand behövdes som mest.